Как да започна?

Следвайте стъпките:

1

РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ

Регистрацията отнема 20 секунди.

2

ИЗБЕРЕТЕ ОНЛАЙН КУРС

Изберете най-подходящия за Вас курс.

3

ПЛАТЕТЕ С КАРТА ИЛИ ПО БАНКОВ ПЪТ

Централна Кооперативна банка
IBAN: BG08CECB979010I4525400
BIC: CECBBGSF
„Консека“ ЕООД
В основанието на превода посочете номера на поръчката (пример 12345)

 • 10 озвучени урока
 • 200+ нови думи
 • 70+ полезни израза
 • 10 аудио разказа
 • 30 мини диалога
 • 80+ упражнения
 • сертификат след курса
 • 10 озвучени урока
 • 270+ нови думи
 • 70+ полезни израза
 • 10 аудио разказа
 • 30 мини диалога
 • 80+ упражнения
 • сертификат след курса
 • 10 озвучени урока
 • 200+ нови думи
 • 270+ полезни израза
 • разговори от ежедневието
 • 30 мини диалога
 • 80+ упражнения
 • сертификат след курса
 • 10 урока с граматика
 • сегашни времена – 3 бр.
 • минали времена – 3 бр.
 • перфектни времена – 3 бр.
 • изразяване на бъдеще време
 • опашати въпроси
 • страдателен залог
 • пряка в непряка реч
 • 250+ упражнения
 • сертификат след курса
 • 10 урока с граматика
 • конструкции с HAVE TO
 • конструкции с WISH
 • конструкции със SO/SUCH
 • конструкции с TOO/ENOUGH
 • глаголи с ED / ING
 • SHOULD/COULD/WOULD
 • подчинителни изречения
 • 250+ упражнения
 • сертификат след курса