Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

  • Защитата на Вашите лични данни е от голямо значение за нас. Стремим се да Ви предоставим най-качествените онлайн курсове, без да правим компромиси с информацията, която споделяте с нас, използвайки платформата на сайта. Този документ има за цел да Ви помогне да разберете каква информация събираме, с какви цели, защо го правим, как я съхраняваме, и как можете да управлявате предоставените от Вас данни.

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви:

Наименование:  Консека ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ:    206030689

Седалище и адрес на управление: гр. София, жк. Младост 2, блок 222, вх 7;

E-mail: office@conseka.com

Уебсайт: www.conseka.comИнформация относно компетентния надзорен орган по защита на личните данни:

Наименование:                                 Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция:              гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон                                            02 915 3 518

Интернет страница:                          www.cpdp.bg

СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

1. (1) Консека ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставяне на онлайн обучение и регистрация на потребител на уебсайта www.conseka.com. За да можем да Ви предоставим достъп до нашите услуги, Вие създавате профил при нас, като въвеждате име, фамилия, електронна поща и парола. Вашата електронна поща се използва с цел възстановяване на достъпа, за клиентска и техническа поддръжка, както и за уведомления.

1. (2) Консека ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание:

– Изрично получено съгласие от Вас;

– Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас или предприемане на стъпки за сключване на такъв;

– Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;

– За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

  1. 1. (3) Консека ЕООД е Администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

Ако имате въпроси относно тази политика или за начина, по който обработваме Вашите данни, или как да упражните законовите си права по отношение на Вашите данни, винаги може да се свържете с нас на office@conseka.com или посредством контактната ни форма.

ЦЕЛИ И ПРИНЦИПИ ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

2. (1) Събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте, във връзка с регистрация и провеждане на онлайн обучение на уебсайта www.conseka.com, изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър), обработване на съобщения, подадени чрез контактната форма, обработване на поръчки, включително и за следните цели:създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни;

– закупуване на онлайн курсове;

– индивидуализация на страна по договора;

– счетоводни цели;

– статистически цели;

– защита на информационната сигурност;

– изпращане на информационни съобщения и съобщения за промени в услугата;

– подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи оферти, които могат да са от интерес за Вас;

2. (2) Консека ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

– законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

– ограничение на целите на обработване;

– съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

– точност и актуалност на данните;

– ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

– цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

2. (3) При обработването и съхранението на личните данни, Консека ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси: изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

КАКВИ ВИДОВЕ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРА, ОБРАБОТВА И СЪХРАНЯВА „КОНСЕКА ЕООД“

3. (1) Консека ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

– Регистрация на потребител в уебсайта www.conseka.com и поддръжка на акаунта – целта на тази операция е създаване и поддържане на профил, който предоставя възможност на потребителя да използва платформата на уебсайта, както и да закупи предлаганите курсове от Консека ЕООД.

– Участие на потребител във обучителната платформа – целта на тази операция е осигуряване на достъп на потребителя до материалите в платформата на уебсайта www.conseka.com  

– Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до лицата, които са заявили, че желаят да го получават.

– Обработка на запитвания изпратени чрез форма на уебсайта www.conseka.com  – целта на тази операция е осъществяване на връзка със запитващия по телефон или имейл за целите на идентифициране на субекта на данните като запитващ и изпращане на отговор на запитване.

– Техническа поддръжка – възможно е да ни предоставите допълнителна информация, свързана с начина на ползване на нашите услуги, включително снимки/„screenshots“, копия на съобщения, допълнителна информация за контакт, за да можем да Ви окажем необходимото техническо съдействие.

3. (2) В Консека ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания.

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител в система за управление на клиентите; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) При попълване и изпращане на заявка или запитване през формата за контакт;

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и закупуване на услуга, между Консека ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Данни за получаване на бюлетин (нюзлетър): (име, фамилия, имейл)

Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на физическото лице, абонирало се за получаване на бюлетин, 2) Осъществяване на връзка с физическото лице за изпращане на информационен бюлетин и 3) За изпращане на информация за нови и бъдещи услуги и персонализирана информация;

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Данни за изпращане на отговор на запитване, отправено чрез контактната форма на дружеството: (име, фамилия, телефон, имейл адрес)

Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на отправилия запитване и 2) Осъществяване на връзка с лицето, отправило запитване през формата на сайта – www.conseka.com

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните Ви за изпращане на отговор на запитване, отправено чрез интернет страницата на Дружеството, се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Данни за извършване на регистрация на интернет страницата www.conseka.com: (име, фамилия, имейл адрес)

Цел, за която се събират данните: 1) Идентифициране на притежател на акаунт, 2) Осъществяване на връзка с потребителя с оглед управлението на акаунта и 3) Използване на услугите, които предоставя уебсайтът.

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) GDPR.

Данни за IP адрес

Цел, за която се събират данните: Дружеството обработва лични данни за IP адрес на потребител – физическо лице за целите на предотвратяване на злоупотреби с използването на акаунт от повече от няколко лица.

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните се обработват за целите на легитимните интереси на Консека ЕООД или на трета страна, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете – чл. 6, ал. 1, б. (е) GDPR.

Данни за транзакции при закупуването на курсове (име, фамилия, адрес, телефон, имейл адрес)

Цел, за която се събират данните: За да верифицираме и потвърждаваме плащания по поръчки, направени в сайта;

Основание за обработка на личните Ви данни – Данните се събират с легална цел, данъчни регулации или за предоставянето на техническа поддръжка.

3. (3) Консека ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

– разкриват расов или етнически произход;

– разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

– генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

3. (4) Личните данни са събрани от Консека ЕООД за лицата, за които се отнасят.

3. (5) Консека ЕООД не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

СРОК ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

4. (1) Личните данни на потребителите се съхраняват за срок от 5 години след приключване на обучението  или за по-дълъг срок, в случай на съдебен или административен спор, с цел защита на легитимните интереси на Консека ЕООД. Консека ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация на сайта www.conseka.com.

4. (2) Консека ЕООД съхранява личните данни на лица, отправили запитване чрез формата на уебсайта на Консека ЕООД – www.conseka.com, до изричното оттегляне на даденото съгласие от страна на физическото лице или 1 година от последната осъществена комуникация със запитващия.

4. (3) Консека ЕООД съхранява Вашите лични данни за регистрация на уебсайта за срок не по-дълъг от 5 години, освен ако е налице основание за по-дългото им обработване. След заличаване на профила ви, Консека ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

4. (4) Консека ЕООД съхранява личните данни на лицата, заявили получаване на информационен бюлетин (нюзлетър) до оттегляне на даденото съгласие от страна на лицето. Оттеглянето става посредством натискане на „unsubscribe“ бутона под последно получения нюзлетър.

4. (5) Консека ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение, или с оглед легитимните интереси на Консека ЕООД, или друго.

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

5. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Консека ЕООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез изпращане на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 1 до office@conseka.com.

5. (2) Консека ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

5. (3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на профил в интернет страницата, Вашият акаунт ще стане неактивен. Всяка информация по преминали обучения или направени преводи, ще бъде недостъпна.


5. (4) Ако има направена от Вас поръчка за онлайн курс, която е в процес на обработване, най-ранният момент, в който можете да оттеглите съгласието си за обработване, е при завършването на поръчката.

5. (5) Консека ЕООД може да продължи да обработва част или всички Ваши данни, ако съществува законово задължение за това или за целите на опазване на своите легитимни интереси.

ПРАВО НА ДОСТЪП

6. (1) Вие имате право да изискате и получите от Консека ЕООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас, като можете по всяко време да видите във Вашия профил, ако сте регистриран потребител, данните, които обработваме за Вас.

6. (2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни чрез изпращане на имейл на office@conseka.com.

6. (3) Консека ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

6. (4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Консека ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

ПРАВО НА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

7. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас, директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане в свободен текст или попълване на формата в Приложение № 4 до office@conseka.com.

ПРАВО НА ИЗТРИВАНЕ („ДА БЪДЕШ ЗАБРАВЕН“)

8. (1) Вие имате правото да поискате от Консека ЕООД изтриването на част или всички свързани с Вас лични данни, а Консека ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-д олу основания:

– личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

– Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

– личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

– личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Консека ЕООД;

8. (2) Консека ЕООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

– за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Консека ЕООД или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

– по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

– за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

– за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

8. (3) За да упражните правото си за бъдете забравен, е необходимо да изпратите искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 2 до Консека ЕООД нa office@conseka.com, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

8. (4) Консека ЕООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

ПРАВО НА ОГРАНИЧАВАНЕ

9. Вие имате право да изискате от Консека ЕООД да ограничи обработването на свързаните с Вас лични данни, когато:

– оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Консека ЕООД да провери точността на личните данни;

– обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

– Консека ЕООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

ПРАВО НА ПРЕНОСИМОСТ

10. (1) Ако сте дали съгласие за обработване на Вашите лични данни или обработването е необходимо за изпълнението на договора с Консека ЕООД, или ако данните Ви се обработват по автоматизиран начин, Вие можете, след като се легитимирате пред Консека ЕООД:

– да поискате от Консека ЕООД да Ви предостави Вашите лични данни в четим формат и да ги прехвърлите към друг Администратор;

– да поискате от Консека ЕООД пряко да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

10. (2) Вие можете по всяко време да поискате данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Консека ЕООД посредством искане в свободен текст или на попълнената форма в Приложение № 3 до office@conseka.com.

ПРАВО НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

11. Вие можете да поискате от Консека ЕООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните Ви данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Консека ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ

12. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Консека ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг. Може да го направите чрез изпращане на текст в свободен стил до office@conseka.com

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

13. (1) Ако Консека ЕООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

13. (2) Консека ЕООД не е длъжна да Ви уведомява, ако:

– е предприела подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

– е взела в последствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

– уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

ЛИЦА, НА КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

14. Консека ЕООД може да предоставя данните Ви на трети лица обработващи лични данни (хостинг доставчик, счетоводство), които спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни.

ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СПОДЕЛЯМЕ, ЗА ДА ЗАЩИТИМ НАШИТЕ УСЛУГИ И ДА СЕ СЪОБРАЗИМ СЪС ЗАКОНА

15. Консека ЕООД запазва правото си да споделя Вашата информация когато има добросъвестното основание, че законът го изисква от нас, когато е нужно за откриването, предотвратяването и разрешаването на измами, неупълномощена употреба на нашите услуги, нарушение на общите ни условия за ползване или други вредни незаконни действия, както и за да защитим потребителите си.

РЕКЛАМА

16. (1) Консека ЕООД използва външни системи за анализ подобни на „Google Analytics“, за да предостави по-високо качество на услугите си, както и за да подобри дейността си. На сайта има инсталиран “Facebook Pixel”, който засича Вашата активност, ако сте влезли в профила си на социалната мрежа и позволява до Вас да достигне информация относно услугите, които предоставяме.

16. (2) Консека ЕООД провежда реклами в уеб сайтове, собственост на трети лица. Понякога това се постига чрез споделяне на лични данни с доставчици на маркетингови услуги и дигитални маркетингови мрежи, за да показва реклами, които представляват интерес за клиентите. Повече може да видите в Политика за бисквитките.

16. (3) Освен това, Консека ЕООД използва и позволява на рекламни мрежи и други трети страни да използват бисквитки и други инструменти за автоматично събиране на данни. Чрез тези данни се определя как потребителите взаимодействат с уеб сайта, със съобщенията и услугите, както и с определени партньорски уеб сайтове. За сегментиране по интереси с цел предлагане на максимално полезни и подходящи за Вас услуги. За допълнителна информация разгледайте Политика за бисквитките.

ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

17. Ако направим промени в нашата Политика за защита на личните данни, ще публикуваме актуализирания текст тук и ще посочим датата на последната редакция. Ако промените са важни и съществено изменят практиките ни за защита на личните данни на потребителите, ще уведомим клиентите си чрез други средства, например по имейл или чрез публикуване на уведомление на нашия уеб сайт и/или страниците ни в социалните медии, преди да влязат в сила промените.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

Приложение № 1

Форма за оттегляне на съгласие за целите на обработка

Вашето име*:…………………………………………………………………………..

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*: ………………………………………………………………………….

До

НаименованиеКонсека ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ206030689
Седалище и адрес на управлениегр. София, жк. Младост 2, блок 222, вх 7;
Адрес за кореспонденциягр. София, жк. Младост 2, блок 222, вх 7;
Телефон+359 878114390
E-mailoffice@conseka.com
Интернет страницаwww.conseka.com

☐ Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени от мен:

☐ Всички предоставени от мен лични данни

☐ Само на тези данни …………………………………………………………….

за следните цели:

☐ Следните цели: …………………………………….

☐ Всички цели

☐ Декларирам, че съм запознат с условията на дружеството за предоставяне на услугата след оттегляне на съгласието.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 2 –

Искане „да бъда забравен“ – за изтриване на личните данни, свързани с мен

Вашето име*:…………………………………………………………………………..

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*: ………………………………………………………………………….

До

НаименованиеКонсека ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ206030689
Седалище и адрес на управлениегр. София, жк. Младост 2, блок 222, вх 7;
Адрес за кореспонденциягр. София, жк. Младост 2, блок 222, вх 7;
Телефон+359 878114390
E-mailoffice@conseka.com
Интернет страницаwww.conseka.com

Моля всички лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения.

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 3 – Искане за преносимост на лични данни

Вашето име*:…………………………………………………………………………..

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*: ………………………………………………………………………….

До

НаименованиеКонсека ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ206030689
Седалище и адрес на управлениегр. София, жк. Младост 2, блок 222, вх 7;
Адрес за кореспонденциягр. София, жк. Младост 2, блок 222, вх 7;
Телефон+359 878114390
E-mailoffice@conseka.com
Интернет страницаwww.conseka.com

Моля всички свързани с мен лични данни, които се събират, обработват и съхраняват във Вашите бази данни, да бъдат изпратени на:

☐ e-mail:

☐ Администратор – приемащ данните:

Наименование 
Идентификационен номер (ЕИК, БУЛСТАТ, рег. номер в КЗЛД) 
E-mail 
API интерфейс 

Моля личните ми данни да бъдат предадени в следния формат:…………………………

 Желая лични ми данни в избрания формат да бъдат предадени на мен/ на посочения от мен администратор:

☐ На посочения e-mail или чрез API …………………………..

☐ На физически оптичен или електронен носител (CD, DVD, USB) на Вашия адрес

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

 Подпис на лицето:………………………….

Приложение № 4 –

Искане за коригиране на данни

Вашето име*:…………………………………………………………………………..

Данни за обратна връзка (e-mail, телефон)*: ………………………………………………………………………….

До

НаименованиеКонсека ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ206030689
Седалище и адрес на управлениегр. София, жк. Младост 2, блок 222, вх 7;
Адрес за кореспонденциягр. София, жк. Младост 2, блок 222, вх 7;
Телефон+359 878114390
E-mailoffice@conseka.com
Интернет страницаwww.conseka.com

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Данни, които подлежат корекция:

………………………………….………………

Моля да бъдат коригирани по следния начин:

………………………………………………….

В случай на нарушаване на правата ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

НаименованиеКомисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управлениегр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Адрес за кореспонденциягр. София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2
Телефон02 915 3 518
Интернет страницаwww.cpdp.bg

Подпис на лицето:………………………….

Последна актуализация – януари 2022 г.