ВРЕМЕНАТА В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК

✅ КУРС ЗА САМОПОДГОТОВКА

 

ЗА КОГО Е КУРСЪТ

Курсът ВРЕМЕНА В АНГЛИЙСКИЯ ЕЗИК е подходящ за всеки, който иска бързо да опресни употребата им и да запълни пропуските си. Той е най-подходящ за хора, които владеят английския на ниво поне A2-B1 (от средно до средно – напреднали). В това число влизат и хора, които ежедневно работят с клиенти и чужденци от цял свят. В края на нивото има изходящ тест, който ще провери знанията ви. При успешно полагане на теста получавате сертификат за владеене на езика.

ОПИСАНИЕ

В курса ще разгледаме в детайли образуването, употребата, отрицателните и въпросителните форми, отговори на въпроси и сигнални думи при различните времена в английския език. Многобройните примери и упражнения ще ви помогнат да затвърдите знанията си, както и да станете много по-уверени в употребата им. В края на курса ще можете да прилагате по-успешно употребата на сегашно и минало просто време, сегашно и минало продължително време, сегашно и минало перфектно време, 10 конструкции за изразяване на бъдеще време, превръщането на пряка в непряка реч при всички времена, страдателен залог (пасив) при всички времена, опашати въпроси при всички времена.

СЕРТИФИКАТ

В края на курса Вие полагате финален тест. На база на постигнатите резултати получавате сертификат и насоки върху какво имате нужда да наблегнете.

КАКВО ПОЛУЧАВАМ

 • 10 урока със задълбочен фокус върху всяко от времената
 • граматика, поднесена на разбираем език
 • различни видове упражнения за преговор и затвърждаване на материала
 • денонощен достъп до платформата
 • достъп до затворена viber група  за въпроси, обсъждане на упражненията и др.
 • постоянна подкрепа по време на курса и достъп до преподавател
 • финален тест
 • сертификат за нивото

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА

 • Уроци 10
 • Ниво среднo-напреднали (A2/B1)
 • Начин на обучение самоподготовка
 • Език на обучение български
 • Упражнения 300+
 • Финален тест Да
 • Сертификат за владеене на нивото Да
 • УРОК 1 – Сегашно просто време
 • УРОК 2 – Минало просто време
 • УРОК 3 – Сегашно продължително време. Сегашно перфектно време
 • УРОК 4 – Минало продължително време. Минало перфектно време
 • УРОК 5 – Конструкции За бъдеще време
 • УРОК 6 – Бъдеще време. Бъдеще перфектно време
 • УРОК 7 – Опашати въпроси при всички времена
 • УРОК 8 – Страдателен залог (Пасив) при всички времена
 • УРОК 9 – Пряка в непряка реч при всички времена
 • УРОК 10 – Глаголи при непряка реч. Императив
 • Сегашно просто време част I
 • Сегашно просто време част II
 • Упражнения
 • За напреднали

ИЗБЕРЕТЕ ПЛАН

времената

125 лв.